ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΚΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΨΑΡΕΜΑ

 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΡΘΡΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ!

          Η εκπαίδευση στην Ε.Κ. είναι κατά τη γνώμη μου μία πολύ σοβαρή και υπεύθυνη διαδικασία. Δεν είναι μόνο ο τομέας της ασφάλειας αλλά κυρίως οι απαιτήσεις και η δίψα για μάθηση που έχουν οι δύτες – μαθητές.
          Ο εκπαιδευτής που πρωτίστως οφείλει να διαθέτει μεγάλη εμπειρία και οξυδέρκεια, πρέπει να «διορθώσει» και να βελτιώσει τις ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ του μαθητή του και όχι να επικεντρωθεί στα ΔΥΝΑΤΑ ΤΟΥ σημεία. Π.χ. καλή φυσική κατάσταση ή σχετική γνώση της Ελεύθερης Κατάδυσης, μέσα από τη διαδικασία του υ/β ψαρέματος που ήδη ο μαθητής εξασκεί. Αυτή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για υψηλού επιπέδου αποτελέσματα. Ο καλός εκπαιδευτής εξάλλου, πρέπει να αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή – δύτη σαν ΜΟΝΑΔΑ, σαν διαφορετική οντότητα και όχι σαν ένα σύνολο εκπαιδευόμενων. Μέσα από τις ομαδικές εκπαιδεύσεις τα αποτελέσματα είναι κατώτερα των αναμενόμενων και οι περισσότεροι μαθητές μένουν με μία πικρία και ελαφριά απογοήτευση ύστερα από την ολοκλήρωση του σχολείου. Αλλά αυτοί περίμεναν και αλλιώς τα πράγματα εξελίχθηκαν…
Άλλο μεγάλο λάθος είναι η «διαβεβαίωση» του εκπαιδευτή ότι: «εγώ θα σε κάνω ψάρι! Μαζί μου θα κατεβαίνεις στα 30 μ.» Τέτοιες προσεγγίσεις αποτελούν σοβαρό σφάλμα – αφήστε που συνήθως δεν πραγματοποιούνται – και φέρνουν συχνά αντίθετα αποτελέσματα.
(Σχετικά θα αναφερθούμε σε προσεχείς σημειώσεις με θέμα την Ψυχολογία του βάθους). Και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι η πρόοδος στην Ελεύθερη Κατάδυση και τα μεγάλα βάθη δεν κατακτώνται με την τοποθέτηση ενός «μικρο-τσιπ» στον εγκέφαλο του μαθητή, αλλά με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, γνώση και πραγματικό ενδιαφέρον εκ μέρους του εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να διαγνώσει και να «πλάσει» την υ/β προσωπικότητα του μαθητή του, ξεκινώντας την εκπαίδευση και σχεδιάζοντας –κάθε φορά- σε μία κόλα λευκού χαρτιού… Ύστερα από αυτό τον πρόλογο σας παραθέτω τα εκπαιδευτικά προγράμματα των τριών πρώτων επιπέδων ελεύθερης κατάδυσης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα στάνταρντς της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. – C.M.A.S. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επιπέδου, ο ελεύθερος δύτης παραλαμβάνει αναγνωρισμένο πτυχίο και κάρτα πιστοποίησης.

 


ΕΠΙΠΕΔΟ  Ι

 

Ορισμός:

Ελεύθερος δύτης 1ου επιπέδου νοείται ο εκπαιδευμένος ελεύθερος δύτης που έχει ολοκληρώσει την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 1ου επιπέδου και έχει πιστοποιηθεί με πτυχίο από εκπαιδευτή ελεύθερης κατάδυσης.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

να είναι ενήλικος
:να είναι υγιής

Δικαιολογητικά:

  αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
: πιστοποιητικό υγείας

 

Διδακτέα ύλη:

Θεωρία:

Εξοπλισμός
: Βασική φυσιολογία
: Βασική Φυσική
: Τεχνική της κατάδυσης
: Στοιχεία Τεχνικής της αναπνοής
: Θαλάσσιο περιβάλλον
: Κίνδυνοι και μέτρα ασφαλείας
: Πρακτική του ζεύγους
:

Πρακτικά:

Κολύμβηση
: Εξίσωση : Αναπνοή
: Προώθηση
: Πλευστότητα
: Εκκίνηση κατάδυσης
: Πλήρης κύκλος κατάδυσης & επαναλήψεις
: Δυναμική Άπνοια
: Στατική Άπνοια
: Κατάδυση με σταθερά βάρη
: Ασκήσεις δεξιότητας

: Επιδόσεις:

Στατική Άπνοια                             60sec
: Δυναμική Άπνοια                         25m
: Δυναμική Άπνοια στα 5m βάθος   5m
: Κατάδυση σταθερά βάρη             10m
Τουλάχιστον τέσσερις έξοδοι στη θάλασσα

 

Εξετάσεις:

Θεωρία:       20 ερωτήσεις σε θέματα της διδαχθείσας ύλης. Ο
υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 14  ερωτήσεις (70%) αλλιώς δεν πιστοποιείται.

: Πρακτικά:      Ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται και πρέπει να εκτελέσει τις
κατωτέρω επιδόσεις
Στατική Άπνοια                       : 60sec
Δυναμική Άπνοια                   : 25m
Δυναμική Άπνοια στα 5m     : 5m
Κατάδυση Σταθερά               : 10m.
Αλλιώς δεν πιστοποιείται

Οργάνωση σχολείου:

Το σχολείο οργανώνεται και διεξάγεται από εκπαιδευτή II
ελεύθερης κατάδυσης που έχει την ευθύνη διεξαγωγής του
σχολείου και πιστοποίησης των μαθητών με πτυχίο.

Μέγιστος λόγος εκπαιδευτών /μαθητών στο νερό
1 εκπαιδευτής ανά 4 μαθητές
1 εκπαιδευτής και 1 βοηθός ανά 6 μαθητές

Αριθμός συμμετεχόντων:   μέγιστος 6

 

ΕΠΙΠΕΔΟ II

 

Ορισμός:

Ελεύθερος δύτης 2ου επιπέδου νοείται ο εκπαιδευμένος ελεύθερος
δύτης που έχει ολοκληρώσει την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 2ου επιπέδου και έχει πιστοποιηθεί με πτυχίο από εκπαιδευτή ελεύθερης κατάδυσης.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

να είναι ενήλικος
: να είναι υγιής
: να είναι απόφοιτος 1ου επιπέδου

 

Δικαιολογητικά:

αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
: πιστοποιητικό υγείας
: πτυχίο 1ου επιπέδου
: βεβαίωση από εκπαιδευτή Ι, II ή IIΙ για πραγματοποίηση 10 εξόδων
στην θάλασσα μετά την απόκτηση του πτυχίου 1ου επιπέδου.

 

Διδακτέα ύλη:

Θεωρία:

Φυσική
: Φυσιολογία
: ΚΠΑ
: Χαλάρωση -Αυτοσυγκέντρωση
: Πρώτες βοήθειες σε ατύχημα κατάδυσης
: Τεχνικές αναπνοής
: Φυσική κατάσταση
: Προστασία περιβάλλοντος
: Νομοθεσία
: Τεχνική της ελεύθερης κατάδυσης
: Αντίδραση σε επικίνδυνα περιστατικά
                          Πρακτική του ζεύγους

: Πρακτικά:

Εξίσωση
: Χαλάρωση -Αναπνοή
: Προώθηση -πλευστότητα
: Προγραμματισμός κατάδυσης
: Διάσωση θύματος υποξίας
: Τεχνικές εισόδου σε άπνοια
: Τεχνικές κατάδυσης και κίνησης στην κατάδυση
: Δυναμική άπνοια Στατική άπνοια
: Κατάδυση σταθερά βάρη
: Ασκήσεις

 

 

: Επιδόσεις:

Στατική Άπνοια                            2:00
: Δυναμική Άπνοια                         40m
: Δυναμική Άπνοια στα 5m βάθος 20m
: Κατάδυση σταθερά βάρη             18m
Τέσσερις κατ' ελάχιστον έξοδοι στη θάλασσα.

Εξετάσεις:

Θεωρία        : 20 ερωτήσεις σε θέματα της διδαχθείσας ύλης. Ο
  υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον
                                                              σε 14 ερωτήσεις (70%) αλλιώς δεν πιστοποιείται.

: Πρακτικά      : ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται και πρέπει να εκτελέσει
                                                               τις κατωτέρω επιδόσεις
Στατική Άπνοια                              : 2:0:00
Δυναμική Άπνοια                           : 40m
Δυναμική Άπνοια στα 5m βάθος   : 20m
Κατάδυση Σταθερά                        :18 m
Αλλιώς δεν πιστοποιείται.

Οργάνωση σχολείου: 

Το σχολείο οργανώνεται και διεξάγεται από εκπαιδευτή II
ελεύθερης κατάδυσης που έχει την ευθύνη διεξαγωγής του σχολείου και πιστοποίησης των μαθητών με πτυχίο.

Μέγιστος λόγος εκπαιδευτών /μαθητών στο νερό
1 εκπαιδευτής ανά 4 μαθητές
1 εκπαιδευτής και 1 βοηθός ανά 6 μαθητές

Αριθμός συμμετεχόντων:   μέγιστος 6

 


ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ

 

Ορισμός             

: Ελεύθερος δύτης 3ου επιπέδου νοείται ο εκπαιδευμένος
                                    ελεύθερος δύτης που έχει ολοκληρώσει την θεωρητική
κα πρακτική εκπαίδευση 3ου επιπέδου και έχει πιστοποιηθεί με πτυχίο από εκπαιδευτή ελεύθερης κατάδυσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής          

να είναι ενήλικος

να είναι υγιής
: να είναι απόφοιτος 2ου επιπέδου

Δικαιολογητικά    

: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
:  πιστοποιητικό υγείας
: πτυχίο 2ου επιπέδου

: βεβαίωση από εκπαιδευτή Ι, II, ή ΙΙΙ για πραγματοποίηση 20 εξόδων στην θάλασσα μετά την απόκτηση του πτυχίου 2ου επιπέδου.

Διδακτέα ύλη      

: Θεωρία        

: Στοιχεία προχωρημένης φυσιολογίας
: Στοιχεία φυσιοπαθολογίας
: Τεχνικές φυσικής και πνευματικής
  προετοιμασίας
: Προχωρημένες τεχνικές Χαλάρωσης και
  αυτοσυγκέντρωσης
: Προχωρημένες τεχνικές εξίσωσης
: Καταδυτικά ατυχήματα και αντιμετώπιση
: Προγραμματισμός και έλεγχος ομάδας
: Τεχνικές ασφαλείας σε επίπεδο ζεύγους
   και ομάδας
: Προϋποθέσεις ασφαλούς εξόδου στην
  θάλασσα
: Διάσωση

: Πρακτικά     :

Τέλειος αυτοέλεγχος
: Τέλεια εκτέλεση καταδύσεων
: Προώθηση -πλευστότητα
: Τέλεια εκτέλεση διάσωσης
: Πλήρης ανάλυση τεχνικών βαθιάς Ε.Κ.
:Πλήρηςανάλυσητεχνικώνχαλάρωσης– αναπνοής
: Καταδύσεις μεταβλητών βαρών
: Ασκήσεις Δεξιοτήτων : Στατική
: Δυναμική
: Σταθερά βάρη
: Διάσωση

 

Η διάσωση απαιτεί ανέλκυση θύματος από τα 15m ρυμούλκηση επί 25m και μεταφορά του θύματος σε σκάφος ή ξηρά όπου του παρέχεται ΚΠΑ επί τουλάχιστον 4min.

: Επιδόσεις:

Στατική Άπνοια                            2:30
: Δυναμική Άπνοια                         60m
: Δυναμική Άπνοια στα 5m βάθος 25m
: Κατάδυση σταθερά βάρη             25m
: Εναλλασσόμενα                            25m
Έξι κατ' ελάχιστον έξοδοι στη θάλασσα.

 

Εξετάσεις           

: Θεωρία       : 20 ερωτήσεις σε θέματα της διδαχθείσας
ύλης. Ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 14 ερωτήσεις (70%) αλλιώς δεν πιστοποιείται.

: Πρακτικά      : ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται και πρέπει
να εκτελέσει τις κατωτέρω επιδόσεις

Στατική Άπνοια                       : 2:30
Δυναμική Άπνοια                   : 60m
Δυναμική Άπνοια στα 5m     : 25m
Κατάδυση Σταθερά               : 25m
Εναλλασσόμενα                    : 25m
Αλλιώς δεν πιστοποιείται

Οργάνωση σχολείου:

Το σχολείο οργανώνεται και διεξάγεται από
Εκπαιδευτή II ελεύθερης κατάδυσης που έχει την ευθύνη διεξαγωγής του σχολείου και πιστοποίησης των μαθητών με πτυχίο και εκπαιδευτή Ι λόγω αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας.

Μέγιστος λόγος εκπαιδευτών /μαθητών στο νερό
1 εκπαιδευτής ανά 4 μαθητές
1 εκπαιδευτής και 1 βοηθός ανά 6 μαθητές

Αριθμός συμμετεχόντων:   μέγιστος 6

 

 

 
 
 

This site is Under Construction. Please come back later or email us.